Pomocnik Historyczny

Wielka schizma wschodnia

Procesja pod murami Konstantynopola; XIX-wieczna reprodukcja wzorowana na ilustracji z XIV w. Procesja pod murami Konstantynopola; XIX-wieczna reprodukcja wzorowana na ilustracji z XIV w. North Wind Picture Archive / AKG
Za podziałem chrześcijaństwa na wschodnie (prawosławie) i zachodnie (katolicyzm) stały spory teologiczne i ambicje osobiste patriarchów i władców, ale fundamentem były głębokie różnice kulturowe.
Krzyż prawosławnyAN Krzyż prawosławny

Wzajemne ekskomuniki. O poranku 16 lipca 1054 r. do kościoła Mądrości Bożej – Hagia Sofia w Konstantynopolu, najwspanialszej świątyni ówczesnego chrześcijańskiego świata, wszedł ze świtą legat papieża Leona IX – kardynał Humbert z Silva Candida. Trwały właśnie przygotowania do liturgii. Odpowiedzialny za organizację nabożeństwa diakon spostrzegł, jak rzymski hierarcha zbliżył się do ołtarza i złożył na nim pismo. Była to ekskomunika wykluczająca ze wspólnoty Kościoła chrześcijan patriarchę Michała Cerulariusza.

Pomocnik Historyczny „Ziemskie dzieje Kościoła” (100101) z dnia 17.11.2015; Z dziejów chrześcijaństwa i Kościoła; s. 42
Reklama