Pomocnik Historyczny

Respublica Christiana

Chrzest Prusów; fragment płaskorzeźby z drzwi gnieźnieńskich, XII w. Chrzest Prusów; fragment płaskorzeźby z drzwi gnieźnieńskich, XII w. Wiesław Zieliński / EAST NEWS
Chrystianizacja Europy w XI–XIII stuleciach była w istocie stworzeniem nowego kręgu cywilizacyjnego, a przeprowadzona wówczas reforma Kościoła przemieniła go z elitarno-kapłańskiego w pełni społeczny.
Grzegorz Wielki i benedyktyńscy skrybowie; płaskorzeźba w kości słoniowej, X w.Ali Meyer/Corbis Grzegorz Wielki i benedyktyńscy skrybowie; płaskorzeźba w kości słoniowej, X w.

Pierwsza rewolucja europejska. Podstawą kulturową kręgu cywilizacyjnego, który ukształtował się po rozpadzie Cesarstwa Karolińskiego w zachodniej Europie (łacińskiej, z Polską włącznie), stało się chrześcijaństwo rzymskie z papieżem na czele, stąd jego nazwa (obowiązująca do XVIII w. włącznie) – Christianitas lub Respublica Christiana. Nie oznacza ona, oczywiście, państwa wyznaniowego, cesarskiego czy papieskiego, ale odsyła do kultury ludności.

Pomocnik Historyczny „Ziemskie dzieje Kościoła” (100101) z dnia 17.11.2015; Z dziejów chrześcijaństwa i Kościoła; s. 45
Reklama