Pomocnik Historyczny

Ku boskiej (i ludzkiej) chwale

Epoka katedr

Widok na Bazylikę św. Piotra w Rzymie, 1850 r. Widok na Bazylikę św. Piotra w Rzymie, 1850 r. Sergio Anelli/Electa/Mondadori Portfolio / Getty Images
Swego rodzaju stemplem narodzin nowego kręgu cywilizacyjnego była epoka katedr.
Katedra w Kolonii; widok z 1925 r.Corbis Katedra w Kolonii; widok z 1925 r.

Architektura romańska. Rozkwit architektury romańskiej zaczął się pod koniec X w. Wznoszono wtedy liczne kościoły i klasztory, chętnie wspierane darowiznami lub fundowane przez możnych. Nad wszystkimi kongregacjami górowało ustanowione w 910 r. opactwo benedyktynów w Cluny – największy klasztor, jaki kiedykolwiek zbudowano w Europie Zachodniej, którego bazylika była szczytowym osiągnięciem sztuki XI w. Na wzór tego klasztoru budowano kolejne, rozrzucone po całej chrześcijańskiej Europie.

Pomocnik Historyczny „Ziemskie dzieje Kościoła” (100101) z dnia 17.11.2015; Z dziejów chrześcijaństwa i Kościoła; s. 48
Oryginalny tytuł tekstu: "Ku boskiej (i ludzkiej) chwale"
Reklama