Pomocnik Historyczny

Czym jest Kościół?

Uroczysta procesja z relikwiami Krzyża Świętego na placu św. Marka w Wenecji; obraz Giovanni Belliniego, II poł. XV w. Uroczysta procesja z relikwiami Krzyża Świętego na placu św. Marka w Wenecji; obraz Giovanni Belliniego, II poł. XV w. Roger Viollet Collection / Getty Images
Już w średniowieczu mówiono o Kościele, że jest zawsze ten sam i zawsze oczekujący reformy.
Złoty krzyż z Udine, Włochy, XIV w.Elio Ciol/Corbis Złoty krzyż z Udine, Włochy, XIV w.

Gmina. Episkopat monarchiczny. Chrześcijaństwo rozwijało się na początku w miastach, poszczególne wspólnoty nazywano gminami. Najbardziej znana jest opisana w Dziejach Apostolskich gmina jerozolimska, która jednak przestała w zasadzie istnieć w czasie powstania żydowskiego w latach 66–70. W innych gminach kierownictwo spoczywało w rękach osób określanych mianem biskupów (od gr. episkopos – nadzorca), prezbiterów (gr.

Pomocnik Historyczny „Ziemskie dzieje Kościoła” (100101) z dnia 17.11.2015; Z dziejów chrześcijaństwa i Kościoła; s. 50
Reklama