Pomocnik Historyczny

Sobory – podręczny przewodnik

Historia soborów ekumenicznych

Otwarcie Soboru Watykańskiego I; nieznany artysta, XIX w. Otwarcie Soboru Watykańskiego I; nieznany artysta, XIX w. AKG
Sobór to zgromadzenie biskupów całego świata, którzy obradują nad rozstrzygnięciem istotnych dla Kościoła kwestii doktrynalnych, organizacyjnych i dyscyplinarnych, zgodnie z przekazem biblijno-ewangelicznym i kościelną tradycją.
Sobór Nicejski I; fresk z Biblioteki Watykańskiej, Cesare Nebbia, ok. 1600 r.AKG Sobór Nicejski I; fresk z Biblioteki Watykańskiej, Cesare Nebbia, ok. 1600 r.

Formowanie doktryny. Od samego początku istnienia chrześcijaństwa, z udziałem biskupów, teologów i wiernych, trwały dyskusje i spory, dzięki którym formowała się doktryna nowej wiary, jej symbolika i liturgia, a także praktyki religijne oraz zwyczaje i obyczaje dnia codziennego. Z upływem wieków rozluźniały się więzi chrześcijaństwa z tradycją żydowską, w której ono powstało. Wszystkie ważne dla Kościoła sobory odbywały się poza Palestyną.

Pomocnik Historyczny „Ziemskie dzieje Kościoła” (100101) z dnia 17.11.2015; Z dziejów chrześcijaństwa i Kościoła; s. 62
Oryginalny tytuł tekstu: "Sobory – podręczny przewodnik"
Reklama