Pomocnik Historyczny

Relikwie

Relikwia z katedry na Wawelu: fragment gwoździa
z Golgoty. Relikwia z katedry na Wawelu: fragment gwoździa z Golgoty. Monkpress / EAST NEWS
Choć Rzymianie grzebali zmarłych i okazjonalnie odwiedzali cmentarze, chrześcijaństwo uczyniło z kultu zmarłych, również świeckich, jedną z najważniejszych składowych religii.
Szczątki św. Geminiana, biskupa Modeny z IV w., spoczywają w tamtejszym kościele.Alinari Archives/Corbis Szczątki św. Geminiana, biskupa Modeny z IV w., spoczywają w tamtejszym kościele.

Święte szczątki. Wiara we wstawiennictwo świętych, a za takich początkowo uznawano tylko męczenników, była we wczesnym chrześcijaństwie powszechna. Już w III w. pojawiły się wyryte na ścianach ich grobowców prośby o pośredniczenie między ludźmi i Bogiem. To właśnie tam spotykały się pierwsze wspólnoty chrześcijan, otaczające miejsca zamordowanych za wiarę coraz większą czcią. Gdy po edykcie mediolańskim w 313 r. w Cesarstwie Rzymskim zapanowała wolność wyznania i siłą rzeczy zmalała liczba męczenników, za świętych zaczęto uważać również tych, którzy ascetycznym i pobożnym życiem zbliżyli się na tym świecie do Boga.

Pomocnik Historyczny „Ziemskie dzieje Kościoła” (100101) z dnia 17.11.2015; Z dziejów chrześcijaństwa i Kościoła; s. 71
Reklama