Pomocnik Historyczny

Zakonny łącznik

Zakony w historii Kościoła

Kuszenie św. Antoniego, egipskiego pustelnika z II/III w., jednego z prekursorów życia monastycznego; obraz Hieronima Boscha, ok. 1500 r. Kuszenie św. Antoniego, egipskiego pustelnika z II/III w., jednego z prekursorów życia monastycznego; obraz Hieronima Boscha, ok. 1500 r. Fine Art Images / BEW
Wspólnoty zakonne wielokrotnie ratowały chrześcijaństwo i Kościół zachodni w chwilach kryzysów. Były i są wzmocnieniem i uzupełnieniem Kościoła diecezjalnego, łącznikiem między nim a wiernymi (laikatem).
Św. Benedykt nadaje regułę, fresk z końca XIV w.Arte & Immagini srl/Corbis Św. Benedykt nadaje regułę, fresk z końca XIV w.

Wybrani. Ecclesia, czyli Kościół, to wszyscy chrześcijanie. Ich trudną, doczesną drogę do zbawienia ułatwiają wybrani przez Boga. Obecnie kojarzeni są oni głównie z księżmi tworzącymi rozbudowaną, hierarchiczną organizację – Kościół instytucjonalny. Ten jednak wykształcił się stosunkowo późno i na drodze długiej ewolucji, jako odpowiedź na wyzwania, jakie przyniósł sukces chrześcijaństwa, mierzony liczbą wiernych i obszarem przez nich zamieszkiwanym.

Pomocnik Historyczny „Ziemskie dzieje Kościoła” (100101) z dnia 17.11.2015; Z dziejów chrześcijaństwa i Kościoła; s. 78
Oryginalny tytuł tekstu: "Zakonny łącznik"
Reklama