Pomocnik Historyczny

Reforma przeciw reformie

Kontreformacja – przeciw protestantom

Sejm Rzeszy w Augsburgu w 1530 r. Cesarz Karol V usiłował wówczas doprowadzić do zgody między Kościołem i Lutrem; rycina z 1630 r. Sejm Rzeszy w Augsburgu w 1530 r. Cesarz Karol V usiłował wówczas doprowadzić do zgody między Kościołem i Lutrem; rycina z 1630 r. BEW
Kościół łaciński dzielił się – na tle wystąpienia Marcina Lutra – w toku wojen, które w większym stopniu miały przesłania polityczne niż religijne. Takie znaczenie miała też tzw. kontrreformacja – obrona tożsamości Kościoła rzymskiego.
Karol V miażdży protestantów w bitwie pod Mühlbergiem w 1547 r.Iberfoto/BEW Karol V miażdży protestantów w bitwie pod Mühlbergiem w 1547 r.

Cesarskie warunki pokoju. Gdy cesarz Karol V zmiażdżył wojska protestantów pod Mühlbergiem 24 kwietnia 1547 r., wydawało się, że reformacja dobiegła końca. Koalicja, która powstawała od niemal 15 lat, została rozbita, przywódcy pojmani, a cesarz na sejmie Rzeszy w Augsburgu (15 maja 1548 r.) dyktował warunki pokoju. Elektor Saksonii i hrabia Hesji, przywódcy obozu protestantów, zostali skazani na śmierć. Wiadomość o wyroku dotarła do elektora Jana Fryderyka podczas gry w szachy.

Pomocnik Historyczny „Ziemskie dzieje Kościoła” (100101) z dnia 17.11.2015; Z dziejów chrześcijaństwa i Kościoła; s. 117
Oryginalny tytuł tekstu: "Reforma przeciw reformie"
Reklama