Kobieta i mężczyzna w Kościele

Kapłańskie i macierzyńskie
Jak doszło w Kościele do podziału ról na męskie i kobiece?
Płyta nagrobna wdowy konsekrowanej z inskrypcją z IV w., odnaleziona w Rzymie w termach Dioklecjana
Prisma Archivo/Alamy Stock Photo/BEW

Płyta nagrobna wdowy konsekrowanej z inskrypcją z IV w., odnaleziona w Rzymie w termach Dioklecjana

„Nie ma już mężczyzny ani kobiety”. Choć w Nowym Testamencie kobiety nie są włączone do grona apostołów Chrystusa, towarzyszą mu nieustannie podczas nauczania i podróży, goszcząc go w swoich domach. To one są pierwszymi świadkami zmartwychwstania, a Maria Magdalena nie tylko otrzymuje misję świadczenia o tym wydarzeniu, ale również przekazania Dobrej Nowiny reszcie uczniów. Historycy uważają, że kobiety stanowiły większość wczesnochrześcijańskich wspólnot oraz pełniły w nich istotne funkcje, co wynikało po części z niezhierarchizowanej i nieformalnej struktury pierwotnego Kościoła.

Pełną treść tego i wszystkich innych artykułów z POLITYKI oraz wydań specjalnych otrzymasz wykupując dostęp do Polityki Cyfrowej.

Poleć stronę

Zamknij
Facebook Twitter Google+ Wykop Poleć Skomentuj