Pomocnik Historyczny

Kapłańskie i macierzyńskie

Kobieta i mężczyzna w Kościele

Płyta nagrobna wdowy konsekrowanej z inskrypcją z IV w., odnaleziona w Rzymie w termach Dioklecjana Płyta nagrobna wdowy konsekrowanej z inskrypcją z IV w., odnaleziona w Rzymie w termach Dioklecjana Prisma Archivo/Alamy Stock Photo / BEW
Jak doszło w Kościele do podziału ról na męskie i kobiece?

„Nie ma już mężczyzny ani kobiety”. Choć w Nowym Testamencie kobiety nie są włączone do grona apostołów Chrystusa, towarzyszą mu nieustannie podczas nauczania i podróży, goszcząc go w swoich domach. To one są pierwszymi świadkami zmartwychwstania, a Maria Magdalena nie tylko otrzymuje misję świadczenia o tym wydarzeniu, ale również przekazania Dobrej Nowiny reszcie uczniów. Historycy uważają, że kobiety stanowiły większość wczesnochrześcijańskich wspólnot oraz pełniły w nich istotne funkcje, co wynikało po części z niezhierarchizowanej i nieformalnej struktury pierwotnego Kościoła.

Pomocnik Historyczny „Ziemskie dzieje Kościoła” (100101) z dnia 17.11.2015; Kościół wobec świata; s. 150
Oryginalny tytuł tekstu: "Kapłańskie i macierzyńskie"
Reklama