Pomocnik Historyczny

Kult maryjny

Spotkanie młodzieży chrześcijańskiej w Lednicy. Spotkanie młodzieży chrześcijańskiej w Lednicy. Michał Rogala / Forum
Kult maryjny to w katolicyzmie nie tylko jedna z najstarszych form dewocji, ale również jedna z najbardziej żywych i przybierających różnorodne formy.
Rybacy z Kalabrii w procesji Matki Boskiej Niepokalanej.Marcin Meksiak/Forum Rybacy z Kalabrii w procesji Matki Boskiej Niepokalanej.

Druga Ewa. Choć pierwsi chrześcijanie przykładali większą wagę do męczenników niż matki Chrystusa, z czasem zaczęli w niej widzieć pośrednika pomiędzy Bogiem a ludźmi. W II w. św. Ireneusz z Lyonu nazwał Maryję drugą Ewą, która akceptując wolę Bożą, oddala grzech pierwszej z kobiet. Najstarsza zachowana modlitwa maryjna – „Sub tuum praesidium” (Pod Twoją obronę), pochodzi z ok. 250 r. i jest odmawiana w kościołach całego świata po dziś dzień.

Pomocnik Historyczny „Ziemskie dzieje Kościoła” (100101) z dnia 17.11.2015; Kościół wobec świata; s. 153
Reklama