Pomocnik Historyczny

Od nieprzyjaciela do brata

Katolicyzm i judaizm: trudne dzieje współistnienia

Kościół i synagoga (z diabłem w drzwiach); miniatura z manuskryptu włoskiego, XI w. Kościół i synagoga (z diabłem w drzwiach); miniatura z manuskryptu włoskiego, XI w. DEA/A. Dagli Orti / Getty Images
W Kościele katolickim z trudem – mimo ustaleń soborowych – przebija się zmiana stosunku do judaizmu i Żydów. Po drugiej stronie też niełatwo o widzenie w chrześcijanach nie wrogów, ale braci w wierze w jednego Boga. Tym ważniejsze jest nagłaśnianie postaw wzajemnego zrozumienia, akceptacji i dialogu.
Św. Szczepan starał się zreformować judaizm; obraz „Dyskusja z Żydami” namalował Arnau Bassa ok. 1350 r.Heritage Images/Getty Images Św. Szczepan starał się zreformować judaizm; obraz „Dyskusja z Żydami” namalował Arnau Bassa ok. 1350 r.

Siła jednego rozdziału. Nie bez racji zwykło się mówić, że na Soborze Watykańskim Drugim doszło do radykalnej zmiany nastawienia Kościoła katolickiego do Żydów i judaizmu. Choć ta zmiana dokonała się za sprawą jednego (czwartego) rozdziału w krótkiej deklaracji „Nostra aetate”, zatwierdzonej przez sobór 28 października 1965 r., to jego wpływ na dalszy rozwój stosunków katolicko–żydowskich był w istocie rewolucyjny.

Pomocnik Historyczny „Ziemskie dzieje Kościoła” (100101) z dnia 17.11.2015; Kościół wobec świata; s. 154
Oryginalny tytuł tekstu: "Od nieprzyjaciela do brata"
Reklama