Kościół i masoneria

Kaplice i loże
Na myślenie i stosunek Kościoła do masonerii silny wpływ ma popularność mitologii tajnych stowarzyszeń. Spiskowa teoria dziejów jest motorem zarówno antymasonizmu, jak i antysemityzmu.
Symbole i sceny obrzędowe z życia francuskiej masonerii; rycina z 1850 r.
Erich Lessing/BEW

Symbole i sceny obrzędowe z życia francuskiej masonerii; rycina z 1850 r.

Zasadnicza dysproporcja. Jest wielka dysproporcja we wzajemnych stosunkach między Kościołem rzymskokatolickim a masonerią (wolnomularstwem, sztuką królewską). Rzecz jednak nie tyle w dysproporcji ilościowej, choć jest ona znaczna: 1,2 mld katolików wobec 6 mln wolnomularzy. Niekoniecznie też natury strukturalnej, choć Kościół tworzy scentralizowaną i zhierarchizowaną instytucję o zasięgu światowym, podczas gdy masoneria to mgławica kilku tysięcy niezależnych organizacji o ustroju demokratycznym i zasięgu co najwyżej państwa, prowincji lub stanu.

Pełną treść tego i wszystkich innych artykułów z POLITYKI oraz wydań specjalnych otrzymasz wykupując dostęp do Polityki Cyfrowej.

Poleć stronę

Zamknij
Facebook Twitter Google+ Wykop Poleć Skomentuj