Pomocnik Historyczny

Kaplice i loże

Kościół i masoneria

Symbole i sceny obrzędowe z życia francuskiej masonerii; rycina z 1850 r. Symbole i sceny obrzędowe z życia francuskiej masonerii; rycina z 1850 r. Erich Lessing / BEW
Na myślenie i stosunek Kościoła do masonerii silny wpływ ma popularność mitologii tajnych stowarzyszeń. Spiskowa teoria dziejów jest motorem zarówno antymasonizmu, jak i antysemityzmu.
Wolnomularstwo wykorzystuje m.in. symbol oka opatrzności.Getty Images Wolnomularstwo wykorzystuje m.in. symbol oka opatrzności.

Zasadnicza dysproporcja. Jest wielka dysproporcja we wzajemnych stosunkach między Kościołem rzymskokatolickim a masonerią (wolnomularstwem, sztuką królewską). Rzecz jednak nie tyle w dysproporcji ilościowej, choć jest ona znaczna: 1,2 mld katolików wobec 6 mln wolnomularzy. Niekoniecznie też natury strukturalnej, choć Kościół tworzy scentralizowaną i zhierarchizowaną instytucję o zasięgu światowym, podczas gdy masoneria to mgławica kilku tysięcy niezależnych organizacji o ustroju demokratycznym i zasięgu co najwyżej państwa, prowincji lub stanu.

Pomocnik Historyczny „Ziemskie dzieje Kościoła” (100101) z dnia 17.11.2015; Kościół wobec świata; s. 159
Oryginalny tytuł tekstu: "Kaplice i loże"
Reklama
Ilustracja. Osoby czytające Politykę na różnych nośnikach.

Dołącz do nas!

Będziesz mógł czytać wszystkie teksty autorów „Polityki”.

Subskrybuję

Jesteś już prenumeratorem?

Zaloguj się >