Pomocnik Historyczny

Krzyż i swastyka

Kościół w czasach Mussoliniego i Hitlera

Adolf Hitler wita się z biskupem Ludwigiem Muellerem, przywódcą tzw. Chrześcijan Niemieckich, któremu marzył się nazistowski Kościół III Rzeszy,
6 września 1934 r. Adolf Hitler wita się z biskupem Ludwigiem Muellerem, przywódcą tzw. Chrześcijan Niemieckich, któremu marzył się nazistowski Kościół III Rzeszy, 6 września 1934 r. AKG
Dla chrześcijaństwa doktryna i praktyka faszyzmu i nazizmu były bezprecedensowym wyzwaniem. Kościoły, tak samo jak rządy demokratyczne, wypracowywały swoje stanowisko wobec totalitaryzmu (także komunistycznego) stopniowo, popełniając wiele błędów, czasem tragicznych w skutkach.
Pastor Dietrich Bonhoeffer (1906–45) został stracony miesiąc przed upadkiem hitlerowskiej Rzeszy. Skazano go za kontakty ze spiskowcami planującymi zamach na Hitlera.Rotraut Forberg/BPK Pastor Dietrich Bonhoeffer (1906–45) został stracony miesiąc przed upadkiem hitlerowskiej Rzeszy. Skazano go za kontakty ze spiskowcami planującymi zamach na Hitlera.

Krajobraz destabilizacji. Nim wybuchła druga wojna światowa i okazało się naocznie, do czego prowadzi nacjonalistyczna ideologia totalitarna, ruchy faszystowskie w Europie miały rosnące poparcie. Tak było nawet w kolebce europejskiej demokracji parlamentarnej, Wielkiej Brytanii. Popularność faszystów miała wiele przyczyn. Jedną z ważniejszych były fatalne skutki wielkiego kryzysu ekonomicznego lat 1929–33: masowe bezrobocie, spadek stopy życiowej, brak pomocy instytucjonalnej.

Pomocnik Historyczny „Ziemskie dzieje Kościoła” (100101) z dnia 17.11.2015; Kościół wobec świata; s. 163
Oryginalny tytuł tekstu: "Krzyż i swastyka"
Reklama