Pomocnik Historyczny

Z krzyżem i bez krzyża

Współistnienie państwa i Kościoła: jakie warianty są możliwe

Prezydent Barack Obama składa przysięgę na Biblię podczas drugiego zaprzysiężenia w 2013 r. Obyczaj ten wprowadził pierwszy prezydent USA Jerzy Waszyngton. Prezydent Barack Obama składa przysięgę na Biblię podczas drugiego zaprzysiężenia w 2013 r. Obyczaj ten wprowadził pierwszy prezydent USA Jerzy Waszyngton. Doug Mills/Pool/The New York Times / AP
Modele świeckości społeczeństwa i stosunków państwo–Kościół.

Rozumienie świeckości

Świeckość państwa jest w świecie zachodnim rozumiana jako oddzielenie państwa od religii, czyli od Kościołów oraz innych organizacji wyznaniowych. Oddzielanie na trwałe władzy świeckiej od kościelnej zaczęło się podczas rewolucji francuskiej w XVIII w. Jest fragmentem szerszej przemiany kultury zachodniej: zanikania wpływu instytucji i wyobrażeń religijnych na społeczeństwa żyjące w systemach demokratycznych, czyli zjawiska sekularyzacji (laicyzacji) społeczeństwa, a nie tylko samego państwa.

Pomocnik Historyczny „Ziemskie dzieje Kościoła” (100101) z dnia 17.11.2015; Kościół wobec świata; s. 174
Oryginalny tytuł tekstu: "Z krzyżem i bez krzyża"
Reklama