Pomocnik Historyczny

Autorzy

Polityka

Mateusz Bogucki – dr hab. w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN, archeolog numizmatyk, jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół ekonomii Europy środkowej i północnej we wczesnym średniowieczu.

Anna Brzezińska – mediewistka i pisarka.

Zbigniew Dalewski – dr hab., prof. w Instytucie Historii PAN, specjalizuje się w badaniach nad kulturą polityczną, symboliką i rytuałami władzy w epoce średniowiecza.

Marek Derwich – dr hab., historyk, prof.

Pomocnik Historyczny „Narodziny Polski” (100103) z dnia 14.12.2015; Wstęp; s. 4
Reklama