Pomocnik Historyczny

Ślady istnienia

Początki państwa – źródła historyczne

„Descriptio civitatum…”, czyli spis grodów, początek noty tzw. Geografa Bawarskiego, odkrytej w bibliotece elektora bawarskiego w XVIII w. „Descriptio civitatum…”, czyli spis grodów, początek noty tzw. Geografa Bawarskiego, odkrytej w bibliotece elektora bawarskiego w XVIII w. AN
Co na temat pierwszych Piastów i ziem polskich możemy znaleźć w zachowanych źródłach historycznych? Oto przegląd w kolejności chronologicznej powstania.
Relikwiarz z pozłacanej blachy brązowej na fragment Krzyża Chrystusa, prawdopodobnie prezent Ottona III dla Bolesława ChrobregoMariola Jóźwikowska/Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy Relikwiarz z pozłacanej blachy brązowej na fragment Krzyża Chrystusa, prawdopodobnie prezent Ottona III dla Bolesława Chrobrego

Relacja Geografa Bawarskiego

Geografem Bawarskim nazwano anonimowego mnicha, który około połowy IX w. opisał terytoria, głównie słowiańskie, na północ od Dunaju i na wschód od Łaby. Pracował prawdopodobnie w klasztorze św. Emmerama w Ratyzbonie.

• Spis plemion

(Fragment; po nazwie plemienia wymieniono liczbę – zapisaną cyframi rzymskimi – posiadanych przez nie grodów albo okręgów).

Pomocnik Historyczny „Narodziny Polski” (100103) z dnia 14.12.2015; Chrzest Mieszka; s. 12
Oryginalny tytuł tekstu: "Ślady istnienia"
Reklama