Pomocnik Historyczny

Dzieje mityczne

Legendy założycielskie z pierwszych kronik

Lech, Czech i Rus, popularna pocztówka z II poł. XIX w. Lech, Czech i Rus, popularna pocztówka z II poł. XIX w. AN
Jakie mity założycielskie znajdujemy u dawnych kronikarzy?
Lech znajduje gniazdo białych orłów, karta pocztowa z przełomu XIX i XX w.Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie Lech znajduje gniazdo białych orłów, karta pocztowa z przełomu XIX i XX w.

O Lechu, Czechu i Rusie

• W Kronice wielkopolskiej

Anonimowa kronika została spisana po łacinie najprawdopodobniej przed 1296 r. w Wielkopolsce. Zaczyna się od czasów baśniowych, a kończy na panowaniu Przemysła II ok. 1271 r. (lub 1273 r.). Pierwotny tekst się nie zachował, przetrwały rękopisy z XV w.

Trzeba nayprzód wiedzieć z kad to pochodzi, że Polaków Lechitami nazywaią.

Pomocnik Historyczny „Narodziny Polski” (100103) z dnia 14.12.2015; Chrzest Mieszka; s. 15
Oryginalny tytuł tekstu: "Dzieje mityczne"
Reklama