Pomocnik Historyczny

Chata wuja Lecha

Drewniane domy Słowian

Tak mogła wyglądać półziemianka, rysunek Mirosława Grynia Tak mogła wyglądać półziemianka, rysunek Mirosława Grynia Mirosław Gryń / Polityka
Jak mieszkali Prasłowianie?

Kultura drewna. Wczesnośredniowieczna Słowiańszczyzna to kultura drewna. Dla budownictwa charakterystyczny był gniazdowy (wokółośrodkowy) sposób lokowania osad; pozbawione umocnień liczyły kilka, maksymalnie kilkanaście zagłębionych w ziemię półziemianek oraz drewnianych budynków o konstrukcji zrębowej. Konstrukcja zrębowa charakteryzuje się tym, że ściany składają się z ułożonych poziomo wieńców z belek, które są połączone w narożach na zamki z wystającymi końcami belek (ostatkami) lub bez nich.

Pomocnik Historyczny „Narodziny Polski” (100103) z dnia 14.12.2015; O Słowiańszczyźnie; s. 47
Oryginalny tytuł tekstu: "Chata wuja Lecha"
Reklama