Pomocnik Historyczny

Istna pomroka dziejów

O pochodzeniu Słowian

Hołd składany Ottonowi III. Od lewej: Słowiańszczyzna, Germania, Galia, Rzym. Iluminacja ewangeliarza, koniec X w. Hołd składany Ottonowi III. Od lewej: Słowiańszczyzna, Germania, Galia, Rzym. Iluminacja ewangeliarza, koniec X w. AKG
Skąd Słowianie się wzięli?
Popularność każdej teorii jest proporcjonalna do intensywności koloru.Marek Sobczak/Polityka Popularność każdej teorii jest proporcjonalna do intensywności koloru.

Wspólnota praindoeuropejska. Zagadnienie etnogenezy Słowian (formowania się jako wspólnoty etnicznej) oraz ustalenie miejsca, gdzie do tego doszło, jest jednym z najstarszych problemów badawczych slawistyki. Pytanie o praojczyznę Słowian pojawia się już u anonimowego autora zwanego Kosmografem z Rawenny (przełom VII i VIII w.), który lokalizował ich siedziby gdzieś na wschodzie. Autorzy pochodzący ze świata arabskiego (np.

Pomocnik Historyczny „Narodziny Polski” (100103) z dnia 14.12.2015; O Słowiańszczyźnie; s. 30
Oryginalny tytuł tekstu: "Istna pomroka dziejów"
Reklama