Pomocnik Historyczny

Krajobraz Prapolaka

Bory, rzeki i grody

Giecz, widok z lotu ptaka pozwala zorientować się w kształcie grodu i przebiegu jego umocnień. Giecz, widok z lotu ptaka pozwala zorientować się w kształcie grodu i przebiegu jego umocnień. Wiesław Stępień
Jak poznać motywy, jakimi kierowali się przodkowie w swych działaniach?
Podczas wykopalisk na Ostrówku w Opolu znaleziono ok. 100 łódeczek-zabawek.Zbiory Sławomira Moździocha Podczas wykopalisk na Ostrówku w Opolu znaleziono ok. 100 łódeczek-zabawek.

Zrozumieć Prapolaka. Nie wiemy dokładnie, co porabiał Prapolak, zanim został Polakiem. Naukowcy wciąż spierają się, czy Słowianie, przodkowie Polaków, mieszkali między Odrą a Bugiem od niepamiętnych czasów, czy też przywędrowali tutaj z błot Polesia dopiero w VI w. Bez względu jednak na to, czy nasi praprzodkowie tu przyszli, czy stąd wyszli, zadziwia ubóstwo ich kultury. Ręcznie lepione garnki, ziemianki z paleniskiem w narożniku, ubiór w typie znanych z późniejszych ikonografii lnianych gaci, nieliczne skromne ozdoby, brak ornamentu na naczyniach – istna rozpacz.

Pomocnik Historyczny „Narodziny Polski” (100103) z dnia 14.12.2015; O narodzinach państwa Piastów; s. 58
Oryginalny tytuł tekstu: "Krajobraz Prapolaka"
Reklama