Pomocnik Historyczny

Mus państwa

Geneza powstania państwa Polskiego

Tak mógł wyglądać konny wojownik słowiański, rysunek Mirosława Grynia Tak mógł wyglądać konny wojownik słowiański, rysunek Mirosława Grynia Mirosław Gryń / Polityka
Co o okolicznościach i sposobie powstania państwa wczesnopiastowskiego wiedzą archeolodzy?
Marek Sobczak/Polityka

Państwo. Określenie momentu powstania państwa zależy w dużej mierze od przyjętej definicji. Znaczenie tego terminu jest dyskutowane od niemal dwu i pół tysiąca lat. Parafrazując opinię Martiny Löw wypowiedzianą w stosunku do miast, można byłoby stwierdzić, że państwa są różne; wprawdzie rozwiązywałoby to problem istnienia w literaturze setek definicji, nie przybliży nas jednak do celu, jakim jest archeologiczne uchwycenie początków państwa.