Pomocnik Historyczny

Narodziny władztwa Piastów

Mieszko I i jego państwo

Pochód narodów Europy do krzyża (Polska trzecia od prawej), fresk z kościoła św. Piotra w Strasburgu, XIV/XV w. Pochód narodów Europy do krzyża (Polska trzecia od prawej), fresk z kościoła św. Piotra w Strasburgu, XIV/XV w. AN
Jaki obraz Mieszka I i jego państwa wyłania się z przekazów z epoki?
Marek Sobczak/Polityka

„Historyja naganiona”. Historia badań nad początkami państwa polskiego zatoczyła koło. Pierwszym wielkim osiągnięciem racjonalnej i krytycznej refleksji było rozróżnienie między niewiarygodnymi opowieściami o genezie ludu i monarchii a tym, co można uznać za historyczne. Już Jan Kochanowski w krótkim, ale prekursorskim eseju „O Lechu i Czechu historyja naganiona” podawał w wątpliwość istnienie praojca narodu Lechitów-Polaków. Spostrzegł bowiem, że w źródłach z epoki brakuje wzmianek o Lechu. Także najstarsza polska kronika – którą w przekonaniu Kochanowskiego było dzieło Wincentego Kadłubka – nie wspomina o tej postaci. Poeta z Czarnolasu weryfikował więc polską tradycję historiograficzną za pomocą obcych źródeł i wyraził przekonanie, że im tekst bliższy czasowo opisywanemu wydarzeniu, tym wydaje się wiarygodniejszy. Te dwa pomysły legły u podstaw nowoczesnej historiografii.

Mit pochodzenia dynastii. W latach 40. XVIII w. Godfryd Lengnich, gdański historyk i nauczyciel Stanisława Poniatowskiego, przyszłego króla, odkrył na nowo i po raz pierwszy wydał drukiem kronikę Galla Anonima, starszą niż dzieło Kadłubka. Jest to anonimowy utwór napisany w drugim dziesięcioleciu XII w., który zawiera pierwszy zapis tradycji o pochodzeniu dynastii Piastów, czyli powszechnie znaną legendę o oraczu Piaście, synu Chościska, oraz księciu Gniezna Popielu. Według opowieści przekazanej przez Galla, w trakcie trwających w tym samym czasie dwóch uczt postrzyżynowych: wystawnej na cześć synów książęcych i skromnej dla chłopskiego jedynaka, doszło do nadzwyczajnych wydarzeń.

Pomocnik Historyczny „Narodziny Polski” (100103) z dnia 14.12.2015; O narodzinach państwa Piastów; s. 73
Oryginalny tytuł tekstu: "Narodziny władztwa Piastów"
Reklama