Pomocnik Historyczny

Narodziny władztwa Piastów

Mieszko I i jego państwo

Pochód narodów Europy do krzyża (Polska trzecia od prawej), fresk z kościoła św. Piotra w Strasburgu, XIV/XV w. Pochód narodów Europy do krzyża (Polska trzecia od prawej), fresk z kościoła św. Piotra w Strasburgu, XIV/XV w. AN
Jaki obraz Mieszka I i jego państwa wyłania się z przekazów z epoki?
Marek Sobczak/Polityka

„Historyja naganiona”. Historia badań nad początkami państwa polskiego zatoczyła koło. Pierwszym wielkim osiągnięciem racjonalnej i krytycznej refleksji było rozróżnienie między niewiarygodnymi opowieściami o genezie ludu i monarchii a tym, co można uznać za historyczne. Już Jan Kochanowski w krótkim, ale prekursorskim eseju „O Lechu i Czechu historyja naganiona” podawał w wątpliwość istnienie praojca narodu Lechitów-Polaków.

Pomocnik Historyczny „Narodziny Polski” (100103) z dnia 14.12.2015; O narodzinach państwa Piastów; s. 73
Oryginalny tytuł tekstu: "Narodziny władztwa Piastów"
Reklama