Pomocnik Historyczny

Chrzest Polski

Początki Kościoła w Polsce

„Opłakane apostolstwo”, obraz Wojciecha Gersona z XIX w. Malarz przedstawił podbój Słowian połabskich przez Germanów jako przemoc usprawiedliwianą misją
chrystianizacji. „Opłakane apostolstwo”, obraz Wojciecha Gersona z XIX w. Malarz przedstawił podbój Słowian połabskich przez Germanów jako przemoc usprawiedliwianą misją chrystianizacji. UIG / Getty Images
Jak wyglądała chrystianizacja i ewangelizacja Polaków?
Marek Sobczak/Polityka

Pięć etapów ochrzczenia. W 55. rozdziale IV księgi swojej Kroniki Thietmar z Merseburga tak podsumowuje wysiłki Dobrawy, żony Mieszka I z czeskiej dynastii Przemyślidów: „Pracowała więc nad nawróceniem swego małżonka i wysłuchał jej miłościwy Stwórca [I]. Jego nieskończona łaska sprawiła, iż ten, który Go tak srogo prześladował, pokajał się i pozbył na ustawiczne namowy swej ukochanej małżonki jadu przyrodzonego pogaństwa, chrztem świętym zmywając plamę grzechu pierworodnego [II].

Pomocnik Historyczny „Narodziny Polski” (100103) z dnia 14.12.2015; O narodzinach państwa Piastów; s. 83
Oryginalny tytuł tekstu: "Chrzest Polski"
Reklama