Pomocnik Historyczny

Świece, woda i krzyżmo

Chrzty władców były raczej skromne

Rekonstrukcja basenu chrzcielnego na Ostrowie Lednickim Rekonstrukcja basenu chrzcielnego na Ostrowie Lednickim AN
Jak mogła wyglądać ceremonia chrztu władcy?

Niedostatki źródeł. Autorzy kronik i żywotów, relacjonując misje chrystianizacyjne, często wspominali o chrztach indywidualnych, ale nie opisywali ich przebiegu, choć robili to dla chrztów zbiorowych. Przyczyna była prozaiczna: każdy z potencjalnych czytelników został ochrzczony, zatem znał tę ceremonię. Z konieczności poznajemy obrzęd chrztu indywidualnego dzięki źródłom normatywnym (rytuały i pontyfikały, statuty synodalne, zalecenia papieskie).

Pomocnik Historyczny „Narodziny Polski” (100103) z dnia 14.12.2015; O narodzinach państwa Piastów; s. 88
Oryginalny tytuł tekstu: "Świece, woda i krzyżmo"
Reklama