Pomocnik Historyczny

Świece, woda i krzyżmo

Chrzty władców były raczej skromne

Rekonstrukcja basenu chrzcielnego na Ostrowie Lednickim Rekonstrukcja basenu chrzcielnego na Ostrowie Lednickim AN
Jak mogła wyglądać ceremonia chrztu władcy?

Niedostatki źródeł. Autorzy kronik i żywotów, relacjonując misje chrystianizacyjne, często wspominali o chrztach indywidualnych, ale nie opisywali ich przebiegu, choć robili to dla chrztów zbiorowych. Przyczyna była prozaiczna: każdy z potencjalnych czytelników został ochrzczony, zatem znał tę ceremonię. Z konieczności poznajemy obrzęd chrztu indywidualnego dzięki źródłom normatywnym (rytuały i pontyfikały, statuty synodalne, zalecenia papieskie).