Pomocnik Historyczny

Niosące wiarę

Misyjna działalność królowych w Europie

Św. Helena z synem Konstantynem Wielkim, którego namawiała na przyjęcie chrześcijaństwa, ikona rosyjska z XVII w. Św. Helena z synem Konstantynem Wielkim, którego namawiała na przyjęcie chrześcijaństwa, ikona rosyjska z XVII w. BEW
Skąd się wziął w przekazach motyw ewangelizującej królowej, np. Dobrawy, pierwszej żony Mieszka?
Królewna Klotylda, która poślubiła pogańskiego króla Franków Chlodwiga, ilustracja z „Wielkich kronik Francji“, XIV–XV w.AN Królewna Klotylda, która poślubiła pogańskiego króla Franków Chlodwiga, ilustracja z „Wielkich kronik Francji“, XIV–XV w.

Ewangelizujące królowe. Czeska księżniczka Dobrawa zapisała się w polskiej tradycji historycznej jako świątobliwa niewiasta, która sprowadziła do Polski wiarę chrześcijańską, i matka pierwszego z wielkich królów Polski – Bolesława Chrobrego. Znacznie rzadziej mówi się, że należała do licznej wspólnoty królowych chrześcijanek, które zachętą i namową nakłaniały swoich mężów pogan do chrztu. Spotykamy je w całej Europie, we Francji, Włoszech, Hiszpanii, Brytanii oraz w Europie środkowo-wschodniej, aż po Ruś.

Pomocnik Historyczny „Narodziny Polski” (100103) z dnia 14.12.2015; O narodzinach państwa Piastów; s. 90
Oryginalny tytuł tekstu: "Niosące wiarę"
Reklama