Pomocnik Historyczny

Bolesław Chrobry

Pierwszy w koronie

Bolesław I Chrobry według Jana Matejki, XIX w. Portret rysowany ołówkiem, pokolorowany po śmierci malarza. Bolesław I Chrobry według Jana Matejki, XIX w. Portret rysowany ołówkiem, pokolorowany po śmierci malarza. FoKa / Forum
Czy książę, który został królem, chciał być cesarzem?

Władca przy kości. Spośród dynastów rządzących Polską w pierwszym stuleciu państwowości tylko sylwetka Bolesława Chrobrego rysuje się naprawdę wyraźnie. Mamy informacje o jego wyglądzie – a to zupełny ewenement na tle królów i książąt wczesnego średniowiecza, znanych głównie dzięki alegorycznym, matejkowskim portretom. Urodził się w 967 r., zmarł 17 czerwca 1025 r. Był synem Mieszka I i Dobrawy. Księciem Polski był od 992 r., księciem Czech (jako Bolesław IV) w latach 1003–04, pierwszym koronowanym królem Polski (od 1025 r.

Pomocnik Historyczny „Narodziny Polski” (100103) z dnia 14.12.2015; O narodzinach państwa Piastów; s. 98
Oryginalny tytuł tekstu: "Bolesław Chrobry"
Reklama