Pomocnik Historyczny

Szafa Rzepichy

Słowiańska moda

Sznury szklanych koralików z Giecza, II poł. XI w. Sznury szklanych koralików z Giecza, II poł. XI w. Mariola Jóźwikowska/Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
Jak się ubierali Słowianie?
Srebrny naszyjnik, X–XI w.Mariola Jóźwikowska/Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy Srebrny naszyjnik, X–XI w.

Szaty. Rekonstrukcja ubioru Piasta i Rzepichy to zadanie trudne, bo ikonograficzne przedstawienia Słowian prawie nie istnieją, a i teksty informujące o tym, jak się nosili, są skąpe. Badań nie ułatwia stosowane przez nich ciałopalenie, bo przecież podstawą do rekonstrukcji ubioru są tkaniny zachowane w grobach szkieletowych.

Ze źródeł tekstowych wynika, że Prasłowianie ubierali się inaczej niż otaczające ich ludy. Ok. 660 r. frankijski kronikarz Fredegar wspominał, że poseł króla Dagoberta dostał się przed oblicze Samona, władcy pierwszego państwa słowiańskiego (art.

Pomocnik Historyczny „Narodziny Polski” (100103) z dnia 14.12.2015; O narodzinach państwa Piastów; s. 108
Oryginalny tytuł tekstu: "Szafa Rzepichy"
Reklama