Pomocnik Historyczny

Od portek do pancerza

Siły zbrojne pierwszych Piastów

Topory lednickie, X–XIII w. Topory lednickie, X–XIII w. Mariola Jóźwikowska/Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
W jaki sposób taktykę walki Słowian udoskonalili pierwsi władcy piastowscy?
Miecz z zachowanym fragmentem drewniano-skórzanej okładziny rękojeści, XI w.Mariola Jóźwikowska/Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy Miecz z zachowanym fragmentem drewniano-skórzanej okładziny rękojeści, XI w.

Mistrzowie trudnego terenu. Słowianie, choć ustępowali Frankom czy Normanom pod względem uzbrojenia i nie dorównywali poziomem kulturowym mieszkańcom zachodniej Europy, okazali się niełatwym przeciwnikiem w boju. Według bizantyjskiego historyka Prokopiusza z Cezarei (VI w.) byli rośli i silni, stawali do walki pieszo, uzbrojeni w tarczę i włócznię, bez pancerza, czasami wręcz półnadzy, jedynie w długich spodniach zebranych w pasie.