Pomocnik Historyczny

Poczta z Dąbrówką

Jak pisano w państwie Piastów

Fragmenty glinianych tabliczek ze znakami pisma znalezione w Podebłociu Fragmenty glinianych tabliczek ze znakami pisma znalezione w Podebłociu M. Dabski, M. Kowalewski/PWN
Co wiemy o początkach pisma na ziemiach polskich?
Bulla gnieźnieńska wydana w 1136 r. przez papieża Innocentego II: łaciński dokument z polskimi nazwami.Wiesław M. Zieliński/EAST NEWS Bulla gnieźnieńska wydana w 1136 r. przez papieża Innocentego II: łaciński dokument z polskimi nazwami.

Głagolica i cyrylica. Twórcą alfabetu słowiańskiego był Konstantyn (Cyryl), grecki misjonarz, sprowadzony do państwa wielkomorawskiego. Ok. 863 r. opracował on tzw. głagolicę, aby przetłumaczyć na język słowiański główne księgi liturgiczne Kościoła rzymskiego. Jego działania nie wszystkim się podobały. Przeciwnicy oskarżali go o herezję i stwierdzali: „Człowiecze, powiedz nam, jak mogłeś teraz stworzyć dla Słowian pismo i uczysz go, czego nikt inny pierwej nie wynalazł.

Pomocnik Historyczny „Narodziny Polski” (100103) z dnia 14.12.2015; O narodzinach państwa Piastów; s. 114
Oryginalny tytuł tekstu: "Poczta z Dąbrówką"
Reklama