Pomocnik Historyczny

Korona Królestwa Polskiego

Organizacja państwa Piastów

Kazimierz Wielki nadaje przywilej włościanom, rys. Rafał Hadziewicz, XIX w. Kazimierz Wielki nadaje przywilej włościanom, rys. Rafał Hadziewicz, XIX w. Archiwum Karlicki / EAST NEWS
Jakie państwo zbudowali Piastowie?
Gotycka korona Kazimierza III Wielkiego, przechowywana w skarbcu wawelskimWojciech Kryński/Forum Gotycka korona Kazimierza III Wielkiego, przechowywana w skarbcu wawelskim

Corona Regni Poloniae. W czasach ostatnich Piastów władza w państwie była dziedziczna. Po zmarłym tron obejmował jego najstarszy syn. Kiedy nie było syna, prawa do tronu przechodziły na córkę (córki) albo też na potomstwo córki. Pod koniec panowania tej dynastii Polska zaczęła zmieniać się ustrojowo i cywilizacyjnie, z kraju peryferyjnego stawała się częścią europejskiej wspólnoty politycznej i gospodarczej.

W XIV w.

Pomocnik Historyczny „Narodziny Polski” (100103) z dnia 14.12.2015; O narodzinach państwa Piastów; s. 134
Oryginalny tytuł tekstu: "Korona Królestwa Polskiego"
Reklama