Pomocnik Historyczny

Autorzy

Polityka

Sławomir Dębski – dr, historyk, politolog i analityk specjalizujący się w dziejach Rosji XX i XXI w. oraz historii dyplomacji. Organizator i dyrektor Centrum Polsko- Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, członek Polsko-Rosyjskiej Grupy do Spraw Trudnych od 2008 r. Od lutego 2016 r. dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, poprzednio kierował tą instytucją w latach 2007–10.

Jerzy Eisler – prof. dr hab., dyrektor Oddziału w Warszawie IPN, kierownik Zakładu Badań nad Dziejami Polski po 1945 r. w Instytucie Historii PAN; ostatnio opublikował „Siedmiu »wspaniałych«. Poczet pierwszych sekretarzy KC PZPR”.

Łukasz Jaskuła – dr, związany z Instytutem Politologii Uniwersytetu Gdańskiego, specjalizuje się w problematyce broni nuklearnej i rozbrojenia nuklearnego, autor książki „Zbędny arsenał. Polityka nuklearna USA po zakończeniu zimnej wojny”.

Krzysztof Kubiak – prof. dr hab., absolwent Akademii Marynarki Wojennej i Uniwersytetu Gdańskiego, obecnie pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Krajów Europy Północnej na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Wojciech Lipoński – prof. dr hab., historyk kultury brytyjskiej i sportu, wykładowca Uniwersytetu Szczecińskiego, emerytowany prof. senior Wydziału Anglistyki UAM, olimpijczyk (Tokio 1964 r.), jest autorem 18 książek, m.in. „Sport-literatura-sztuka”, „World Sports Encyclopedia” (pod auspicjami UNESCO), „Historia sportu”, „Narodziny cywilizacji Wysp Brytyjskich”, „Dzieje kultury brytyjskiej” oraz „Landmarks in British History and Culture”.

Marek Mikołajczyk – dr hab., prof. w Instytucie Historii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, zajmuje się historią Francji i integracją europejską, ostatnio opublikował „Francois Mitterrand i Europa w latach 1981–1995”.

Pomocnik Historyczny „Zimna wojna” (100106) z dnia 28.03.2016; Wstęp; s. 4
Reklama