Pomocnik Historyczny

Autorzy

Polityka

Sławomir Dębski – dr, historyk, politolog i analityk specjalizujący się w dziejach Rosji XX i XXI w. oraz historii dyplomacji. Organizator i dyrektor Centrum Polsko- Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, członek Polsko-Rosyjskiej Grupy do Spraw Trudnych od 2008 r. Od lutego 2016 r. dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, poprzednio kierował tą instytucją w latach 2007–10.

Jerzy Eisler – prof. dr hab., dyrektor Oddziału w Warszawie IPN, kierownik Zakładu Badań nad Dziejami Polski po 1945 r. w Instytucie Historii PAN; ostatnio opublikował „Siedmiu »wspaniałych«. Poczet pierwszych sekretarzy KC PZPR”.

Łukasz Jaskuła – dr, związany z Instytutem Politologii Uniwersytetu Gdańskiego, specjalizuje się w problematyce broni nuklearnej i rozbrojenia nuklearnego, autor książki „Zbędny arsenał.

Pomocnik Historyczny „Zimna wojna” (100106) z dnia 28.03.2016; Wstęp; s. 4
Reklama