Pomocnik Historyczny

Z punktu widzenia Moskwy

Premier Nikita Chruszczow z kolbami kukurydzy w kołchozie w Kraju Stawropolskim, 1958 r. Premier Nikita Chruszczow z kolbami kukurydzy w kołchozie w Kraju Stawropolskim, 1958 r. FPG/Archive Photos / Getty Images
Zimna wojna zakończyła się, gdy „państwo awangardy proletariatu” poniosło fiasko w konfrontacji z Zachodem. Brakło chętnych gotowych umierać za komunizm i jego strefę wpływów. Z tych samych przyczyn przestał istnieć Związek Sowiecki.
Czołg sowiecki w irańskim Tebrizie, 1941 r.AN Czołg sowiecki w irańskim Tebrizie, 1941 r.

Stalina strefa wpływów. Relacje Rosji Sowieckiej ze światem kapitalistycznym zawsze i z natury rzeczy miały charakter napięty i wrogi. Zgodnie z założeniami marksizmu-leninizmu zwycięstwo komunizmu w skali globalnej było tylko kwestią czasu, a konieczność układania stosunków z państwami kapitalistycznymi tylko taktyczną koniecznością.

Demokratyczne państwa Zachodu długo nie uznawały Związku Sowieckiego. Francja i Wielka Brytania zdecydowały się na ten krok dopiero w 1924 r.

Pomocnik Historyczny „Zimna wojna” (100106) z dnia 28.03.2016; Politycy i dyplomaci; s. 40