Pomocnik Historyczny

Podręczne kalendarium

Szkolenie w Wielkiej Brytanii Szkolenie w Wielkiej Brytanii Narodowe Archiwum Cyfrowe
Żołnierze AK i Armii Czerwonej razem patrolują zdobyte WilnoLaski Diffusion/EAST NEWS Żołnierze AK i Armii Czerwonej razem patrolują zdobyte Wilno

1939

30 grudnia – kpt. Jan Górski, „Chomik”, składa w sztabie Naczelnego Wodza gen. Władysława Sikorskiego pierwszy dokument w sprawie nawiązania łączności powietrznej z krajem.

1940

21 stycznia – Jan Górski razem z kpt. Maciejem Kalenkiewiczem, „Kotwiczem”, ponawiają dokument z grudnia 1939 r.

14 lutego – Górski i Kalenkiewicz ponownie przedkładają dokument uzupełniony o listę 16 kandydatów gotowych na lot i skok do kraju.

21 czerwca – w Ringway niedaleko Manchesteru zostaje otwarty brytyjski treningowy ośrodek spadochronowy – Central Landing School; w październiku szkolenie rozpoczynają tam pierwsi polscy skoczkowie.

29 czerwca – przy Sztabie Naczelnego Wodza powstaje Oddział VI, początkowo znany jako Samodzielny Wydział Krajowy, z czasem zmienia on nazwę na Oddział Specjalny. Odpowiada za większość spraw związanych ze wspieraniem ZWZ-AK, w tym za przygotowanie cichociemnych do walki.

20 września – Władysław Sikorski informuje Macieja Kalenkiewicza o swoich dwóch decyzjach: po pierwsze – o przystąpieniu do stworzenia pierwszej polskiej jednostki spadochronowej, po drugie – o niezwłocznym podjęciu lotów do okupowanej Polski.

1941

Styczeń – w Briggens pod Londynem, w ośrodku Special Operations Executive (SOE), rozpoczyna się pierwszy kurs walki konspiracyjnej, jego uczestnikami jest dwóch późniejszych cichociemnych: ppor. Jan Piwnik, „Ponury”, oraz ppor. Franciszek Pukacki, „Gzyms”.

15/16 lutego – operacja lotnicza Adolphus, pierwszy zrzut cichociemnych.

20 czerwca – Wódz Naczelny podpisuje rozkaz (przygotowany przez Macieja Kalenkiewicza) ustanawiający Znak Spadochronowy.

23 września – w rejonie Kincraig w Szkocji zostają przeprowadzone pierwsze ćwiczenia bojowe polskich oddziałów spadochronowych.

Pomocnik Historyczny „Cichociemni” (100107) z dnia 25.04.2016; Wstęp; s. 8
Reklama