Pomocnik Historyczny

Słowniczek cichociemnego

Beret instruktora cichociemnych ppor. Alfreda Wiśniewskiego, „Asa”. Beret instruktora cichociemnych ppor. Alfreda Wiśniewskiego, „Asa”. Muzeum Wojska Polskiego
Wyposażenie skoczka: Kombinezon, broń, kompas, pieniądze obowiązujące na terenie Generalnego Gubernatorstwa, latarka i fałszywe dokumenty.Muzeum Wojska Polskiego, Archiwum Michała Oltona Wyposażenie skoczka: Kombinezon, broń, kompas, pieniądze obowiązujące na terenie Generalnego Gubernatorstwa, latarka i fałszywe dokumenty.

Aklimatyzacja – okres od 2 do 6 tygodni bezpośrednio po zrzucie, podczas którego cichociemni, przebywając w Warszawie, przyzwyczajali się do warunków życia w okupowanej Polsce. Był to również czas oczekiwania na przydział organizacyjny w szeregach AK. Podczas aklimatyzacji cichociemnym stale towarzyszyły opiekujące się nimi tzw. ciotki.

Bastion – duża placówka odbiorcza, która była w stanie przyjąć jednocześnie zrzut z kilku samolotów.

Battle dress – brytyjski mundur polowy, wykorzystywany również przez stacjonujące w Wielkiej Brytanii Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie. W zasobnikach zrzucanych do Polski mundury polowe wypełniały luźne miejsca, chroniąc pozostały ekwipunek. W oddziałach partyzanckich w battle dressach występowali bardzo często cichociemni.

Burza – operacja wojskowa skierowana przeciwko Niemcom w końcowej fazie okupacji, przed wkroczeniem wojsk sowieckich (rozpoczęta 4 stycznia 1944 r.). AK miała wyzwalać należące do II RP tereny i przyjmować na nich Armię Czerwoną jako gospodarz i przedstawiciel prawomocnego rządu.

Ciotki – pracownice Referatu Ewakuacji Personalnej Ewa-Pers Wydziału Zrzutów Oddziału V (Łączności) Komendy Głównej AK. Odpowiadały za przygotowanie lokali kontaktowych (tzw. londyńskich) i lokali bezpiecznych oraz ekwipunku dla cichociemnych. Opiekowały się i były przewodniczkami cichociemnych podczas ich aklimatyzacji w okupowanej Warszawie.

Eureka, S-fon – urządzenia radiotelefoniczne służące do łączności ziemia–samolot. Ich zadaniem było naprowadzanie nad zrzutowisko. Cichociemni zapoznawali się z tymi aparatami podczas kursów odprawowych.

Ewa-Mat – kryptonim Referatu Ewakuacji Materiałowej Wydziału Zrzutów Oddziału V (Łączności) Komendy Głównej AK.

Pomocnik Historyczny „Cichociemni” (100107) z dnia 25.04.2016; Wstęp; s. 10
Reklama