Pomocnik Historyczny

Słowniczek cichociemnego

Beret instruktora cichociemnych ppor. Alfreda Wiśniewskiego, „Asa”. Beret instruktora cichociemnych ppor. Alfreda Wiśniewskiego, „Asa”. Muzeum Wojska Polskiego
Wyposażenie skoczka: Kombinezon, broń, kompas, pieniądze obowiązujące na terenie Generalnego Gubernatorstwa, latarka i fałszywe dokumenty.Muzeum Wojska Polskiego, Archiwum Michała Oltona Wyposażenie skoczka: Kombinezon, broń, kompas, pieniądze obowiązujące na terenie Generalnego Gubernatorstwa, latarka i fałszywe dokumenty.

Aklimatyzacja – okres od 2 do 6 tygodni bezpośrednio po zrzucie, podczas którego cichociemni, przebywając w Warszawie, przyzwyczajali się do warunków życia w okupowanej Polsce. Był to również czas oczekiwania na przydział organizacyjny w szeregach AK. Podczas aklimatyzacji cichociemnym stale towarzyszyły opiekujące się nimi tzw. ciotki.

Bastion – duża placówka odbiorcza, która była w stanie przyjąć jednocześnie zrzut z kilku samolotów.

Battle dress – brytyjski mundur polowy, wykorzystywany również przez stacjonujące w Wielkiej Brytanii Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie.

Pomocnik Historyczny „Cichociemni” (100107) z dnia 25.04.2016; Wstęp; s. 10
Reklama