Pomocnik Historyczny

Bazy i lokale

Miejsca związane z cichociemnymi

Rezydencja Audley End w hrabstwie Essex Rezydencja Audley End w hrabstwie Essex David Wootton/Alamy / BEW
Obóz Largo House, SzkocjaOśrodek Karta Obóz Largo House, Szkocja

Wielka Brytania

1. XVII-wieczna rezydencja Audley End w hrabstwie Essex została w 1941 r. zarekwirowana przez rząd brytyjski na cele wojskowe. Mieściła się tu szkoła treningowa cichociemnych. Prowadzono m.in. kursy odprawowe.

2. Teren należący do obozu Largo House, Szkocja. Ośrodek wstępnego szkolenia spadochronowego. Odbywał się tu także trening sprawnościowy.

3. Lotnisko w Ringway pod Manchesterem. Działał tu ośrodek spadochronowy, do którego pierwsi Polacy trafili w październiku 1940 r.

***

Okupacja i PRL

4.,6. Warszawa (Aleje Ujazdowskie i ul. Chłodna) podczas okupacji. Tu cichociemni się meldowali po skoku, czekali na przydział, prowadzili szkolenia. Przy ul. Chłodnej 20 Stefan Bałuk, „Starba”, miał laboratorium, w którym fałszował dokumenty.

5. Wilno, miasto wyzwolone w operacji Ostra Brama  zainicjowanej przez cichociemnego Macieja Kalenkiewicza.

7. Więzienie mokotowskie w Warszawie, gdzie po wojnie wykonano wyroki śmierci na kilku cichociemnych (fot. luty 1947).

8.Wykus, obozowisko partyzanckie Jana Piwnika, „Ponurego”, w Górach Świętokrzyskich, miejsce pochówku Eugeniusza Kaszyńskiego, „Nurta”.

9. Cela niemieckiego więzienia na Pawiaku, gdzie trafiali aresztowani cichociemni, a także ich rodziny. Tu prawdopodobnie rozstrzelano Józefa Czumę, „Skrytego”, i Jana Hörla, „Froga”.

Pomocnik Historyczny „Cichociemni” (100107) z dnia 25.04.2016; Postacie; s. 86
Oryginalny tytuł tekstu: "Bazy i lokale"
Reklama