Pomocnik Historyczny

„Nie będę w stanie zaopatrzyć naszej bieżącej akcji dywersyjnej”

Nocne zrzuty podczas powstania warszawskiego. Nocne zrzuty podczas powstania warszawskiego. Studium Polski Podziemnej w Londynie/Ośrodek Karta
Gen. Stefan Rowecki ocenia zrzuty.
Żołnierze baonu Czata z bronią ze zrzutów.AN Żołnierze baonu Czata z bronią ze zrzutów.

Gen. Rowecki do Naczelnego Wodza
Radiogram
Wanda 1
O.VI L. dz. 784/43
Dnia 18 lutego 1943 r.

Przyjęto dnia 19 lutego 1943
Odczytano dnia 20 lutego 1943

Naczelny Wódz

Do rąk własnych

Biegnie 7-my miesiąc zrzutów 42/43: dostaliśmy jedenaście niepełnych zrzutów zamiast obiecywanych blisko 100. Pozostają nam dwa miesiące. Nie otrzymaliśmy:

Reszty pieniędzy za rok ubiegły, a nic za 43.

Broni i materiałów wybuchowych nawet na bieżący dywersyjny użytek.

Pomocnik Historyczny „Cichociemni” (100107) z dnia 25.04.2016; Dokumenty; s. 162
Reklama