Pomocnik Historyczny

„Nie będę w stanie zaopatrzyć naszej bieżącej akcji dywersyjnej”

Nocne zrzuty podczas powstania warszawskiego. Nocne zrzuty podczas powstania warszawskiego. Studium Polski Podziemnej w Londynie/Ośrodek Karta
Gen. Stefan Rowecki ocenia zrzuty.
Żołnierze baonu Czata z bronią ze zrzutów.AN Żołnierze baonu Czata z bronią ze zrzutów.

Gen. Rowecki do Naczelnego Wodza
Radiogram
Wanda 1
O.VI L. dz. 784/43
Dnia 18 lutego 1943 r.

Przyjęto dnia 19 lutego 1943
Odczytano dnia 20 lutego 1943

Naczelny Wódz

Do rąk własnych

Biegnie 7-my miesiąc zrzutów 42/43: dostaliśmy jedenaście niepełnych zrzutów zamiast obiecywanych blisko 100. Pozostają nam dwa miesiące. Nie otrzymaliśmy:

Reszty pieniędzy za rok ubiegły, a nic za 43.

Broni i materiałów wybuchowych nawet na bieżący dywersyjny użytek.

Dosłownie nic na wyposażenie powstańcze.

Ludzi obiecywanych nam niezbędnych.

Jeśli tak dalej będziemy zaopatrywani, nie tylko nie ma mowy o wyposażeniu nas do akcji powstańczej, ale nie będę w stanie zaopatrzyć naszej bieżącej akcji dywersyjnej i partyzanckiej w najniezbędniejsze środki.

Proszę Pana Generała o interwencję u Anglików, aby ostatnie dwa miesiące zrzutów wypełnić nie tylko całkowicie, ale wzmocnić przynajmniej o 100 procent, to jest minimum dwadzieścia cztery zrzuty na miesiąc w granicach 6-ej Stelli [chodzi o zasięg lotów]. Podkreślam, że to jedyny realny sposób pomożenia z emigracji naszej ciężkiej walce z okupantem i że chyba na taką pomoc nawet u Anglików zasłużyliśmy naszą dotychczasową trzyletnią ofiarną pracą.

Jednocześnie proszę o polecenie wstrzymania w marcu i kwietniu wszelkich zrzutów dla polityków, dając jedynie zrzuty dla walki.

Na następne miesiące do sierpnia byłoby konieczne uzyskać od sprzymierzonych samoloty mogące do nas docierać i przynajmniej w sposób ograniczony zaopatrywać w materiały. Może by się to dało osiągnąć przy użyciu Moskito.

Kalina 221 [gen. Stefan Rowecki]

Pomocnik Historyczny „Cichociemni” (100107) z dnia 25.04.2016; Dokumenty; s. 162
Reklama