Pomocnik Historyczny

Ludy i języki turkijskie

Marek Sobczak / Polityka
Polityka

Znajdujące się w Azji góry Ałtaj i sąsiadujące z nimi tereny dzisiejszej pustyni Gobi są uważane za kolebkę ludów ałtajskich, do których – poza Turkijczykami – zalicza się jeszcze Mongołów, Tunguzów i Mandżurów. Stąd ludy turkijskie w ciągu wieków rozprzestrzeniły się na ogromnym obszarze Azji i Europy.

Na potrzeby systematyki w językoznawstwie rozróżnia się terminy: turkijski i turecki.

Pomocnik Historyczny „Dzieje Turków” (100109) z dnia 13.06.2016; Wstęp; s. 5
Reklama