Pomocnik Historyczny

Podręczne kalendarium dziejów ludów turkijskich, Imperium Osmańskiego i Turcji

Orszak sułtański uwieczniony przez Jeana-Baptistę van Moura, francuskiego malarza w Wysokiej Porcie w XVIII w. Orszak sułtański uwieczniony przez Jeana-Baptistę van Moura, francuskiego malarza w Wysokiej Porcie w XVIII w. Heritage Images / Getty Images
Marek Sobczak/Polityka

552 Powstanie Pierwszego Kaganatu.

567 Poselstwo do Konstantynopola – sojusz z Bizancjum przeciw Persji.

571 Opanowanie północnego Kaukazu.

604 Rozpad Kaganatu na Zachodni (do 704) i Wschodni (do 630).

650 Powstanie Kaganatu Chazarskiego (do 1048).

682 Kaganat Turków Błękitnych (do 744).

744 Kaganat Ujgurski (do 840).

750 Związek plemion oguzyjskich (do 1055).

840 Powstanie państwa Karachanidów (do 1212).

IX w. (koniec) Bułgaria Wołżańsko-Kamska (do 1241).

977 Państwo Gaznawidów (do 1186).

1037 Imperium Wielkich Seldżuków (do 1157).

1071 Sułtan Wielkich Seldżuków Alp Arslan bije pod Manzikertem wojska bizantyjskie.

1077/78 Sulejman ogłasza się niezależnym sułtanem; powstanie Sułtanatu Rum Seldżuków Anatolijskich (do 1307).

1096 Pierwsza wyprawa krzyżowa (do 1099).

1243 Przegrana w bitwie z Mongołami pod Köse Dağ, schyłek Sułtanatu Rum.

1250 Sułtanat mamelucki w Egipcie (do 1517).

1258 Narodziny Osmana I.

1302 Bitwa na równinie Bafeus, Osman I zwycięża armię bizantyjską i opanowuje Bitynię.

1327 Pierwsze osmańskie monety (akçe) wybite w Bursie dla Orchana Gaziego.

1346 Teodora, córka Jana VI Kantakuzena, trzecią żoną Orchana – sojusz z Bizancjum.

Pomocnik Historyczny „Dzieje Turków” (100109) z dnia 13.06.2016; Wstęp; s. 6
Reklama