Pomocnik Historyczny

Dynastia

Przedstawiciele Imperium Osmańskiego

Audiencja u Selima III w pałacu Topkapı; ilustracja z XVIII w. Audiencja u Selima III w pałacu Topkapı; ilustracja z XVIII w. BEW
36 władców i 623 lata na tronie.
Drzewo genealogiczne: Osman I i jego trzydziestu następców, obraz z XIX w.DEA/G. Dagli Orti/Getty Images Drzewo genealogiczne: Osman I i jego trzydziestu następców, obraz z XIX w.

Fenomen Osmanów. Dynastia osmańska, biorąca nazwę od swego założyciela, wkroczyła na scenę w 1299 r., kiedy Osman ustanowił swoje państwo w zachodniej Anatolii. O niezależności Osmanów można mówić jednak dopiero od połowy XIV w., ponieważ przez pierwszych kilkadziesiąt lat małe, walczące z Bizancjum pograniczne księstwo pozostawało wasalem Ilchanidów – rządzących w Iranie i Azji Mniejszej spadkobierców Imperium Mongolskiego.