Pomocnik Historyczny

Od młodoosmańczyków do młodoturków

„Inkilap Yolunda”, alegoria tureckiej transformacji pędzla Zeki Faika Izera, 1933 r. „Inkilap Yolunda”, alegoria tureckiej transformacji pędzla Zeki Faika Izera, 1933 r. AN
Słynny obraz Zeki Faika Izera nosi tytuł „Inkilap Yolunda” – Na drodze ku transformacji. Jest alegorią tureckich reform. Można go odnieść także do lat wcześniejszych: obumierania Imperium Osmańskiego i narodzin Republiki Turcji.
Zwycięscy młodotureccy rewolucjoniści, 1908 r.BEW Zwycięscy młodotureccy rewolucjoniści, 1908 r.

Bolączki chorego człowieka Europy. Na początku XX w. Bliski Wschód doświadczył zawrotnych zmian politycznych. Po pięciu stuleciach istnienia Imperium Osmańskiego i panowaniu 36 sułtanów, po tragicznej w skutkach I wojnie światowej i heroicznej wojnie o suwerenność w latach 1919–22 miejsce „chorego człowieka Europy” (jak o imperium Osmanów miał się wyrazić car Mikołaj I) na terytorium Anatolii i w szczątkowym stopniu Tracji zajęła Republika Turcji.

Pomocnik Historyczny „Dzieje Turków” (100109) z dnia 13.06.2016; Uzdrowienie Chorego Człowieka; s. 98
Reklama