Pomocnik Historyczny

Biała gęś i czterdzieści dziewic

Dzieje Kazachów i Kirgizów

Kirgiska rodzina przed jurtą, 1988 r. Kirgiska rodzina przed jurtą, 1988 r. Taroni/Ullstein Bild / Getty Images
Marek Sobczak/Polityka

Kirgiski etnos. W 1865 r. ukazał się w Paryżu album z akwafortami Bronisława Zaleskiego, polskiego konserwatywnego polityka i historyka rodem z Białorusi. Publikacja nosi tytuł „La vie des steppes kirghizes: descriptions, récits & contes”. Zaleski rzeczywiście był na zesłaniu w Azji Środkowej, zaprzyjaźnił się tam nawet z ukraińskim wieszczem Tarasem Szewczenką i przyszłym bohaterem powstania styczniowego na Litwie Zygmuntem Sierakowskim. Żaden z trzech panów nie dotarł jednak nigdy na tereny dzisiejszego Kirgistanu, karę odbywali dość daleko na zachodzie, w okolicach Orenburga i na półwyspie Mangyszłak wcinającym się w Morze Kaspijskie, czyli w dzisiejszym zachodnim Kazachstanie.

Czy więc Bronisławowi Zaleskiemu wszystko się pomyliło? Nie, po prostu słowa zmieniły swoje znaczenie. Przez cały XIX w. i pierwsze dekady XX w. wszystkich turkijskich nomadów zamieszkujących obszary między Syberią a Transoksanią Europejczycy nazywali Kirgizami. Jeżeli już zauważano odmienność ludu, który my dziś nazywamy Kirgizami, to określano go mianem Kara-Kirgizów, Czarnych Kirgizów, i uważano za nieco dziwny górski odłam wielkiego etnosu kirgiskiego, obejmującego przodków współczesnych Kazachów i Kirgizów. Nazwy Kazach także używano, ale dużo rzadziej. Oba narody są sobie rzeczywiście bardzo bliskie, dlatego uprawniona jest próba opowiedzenia ich historii razem. W artykule dla uproszczenia wykładu będziemy się posługiwali terminami Kazach i Kirgiz w ich dzisiejszym znaczeniu, chyba że zasygnalizowano inaczej.

Nazwy i legendy.

Pomocnik Historyczny „Dzieje Turków” (100109) z dnia 13.06.2016; Suplement; s. 140
Oryginalny tytuł tekstu: "Biała gęś i czterdzieści dziewic"
Reklama