Pomocnik Historyczny

Ziemie Odzyskane, Ziemie Zachodnie, Kresy Zachodnie

Na rynku w Trzebiatowie, maj 1957 r. Na rynku w Trzebiatowie, maj 1957 r. Wojciech Plewiński / Forum

W pierwszej dekadzie po wojnie ziemie przyznane Polsce na mocy postanowień aliantów oficjalnie nazywano odzyskanymi (Ministerstwo Ziem Odzyskanych, Wystawa Ziem Odzyskanych). W określeniu tym był zawarty silny ładunek emocjonalno-propagandowy (powrót prastarych ziem piastowskich do macierzy), uzasadniający i legitymizujący zgodę nowych władz na powojenne przesunięcie granic Polski na zachód, co oznaczało utratę Kresów Wschodnich. Samo pojęcie Ziem Odzyskanych miało jednak źródła przedwojenne.