Pomocnik Historyczny

Autorzy

Polityka

Michał Glock – dr, prezes Stowarzyszenia Lastadia, skupiającego historyków morskich.

Jerzy Kochanowski – prof. dr hab., pracownik Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, badacz dziejów najnowszych społeczeństw środkowej Europy, redaktor naczelny „Przeglądu Historycznego”.

Andrzej Krajewski – dr, historyk i publicysta, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego.

Bogusław Kubisz – historyk, zastępca redaktora naczelnego w wydawnictwie Bellona SA, redaktor Magazynu Historycznego „Mówią Wieki”.

Joanna Kuciel-Frydryszak – dziennikarka, prowadzi zajęcia w Dolnośląskiej Szkole Wyższej.

Mariusz Mazur – dr hab., historyk, prof. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, prezes lubelskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego, zajmuje się problematyką totalitaryzmu, autorytaryzmu, mechanizmami manipulacji i indoktrynacji.

Wojciech Morawski – prof. dr hab., kierownik Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, specjalizuje się w historii gospodarczej.

Aneta Nisiobęcka – dr, historyk, pracuje w IPN w Warszawie.

Piotr Osęka – dr hab., historyk, prof. Instytutu Studiów Politycznych PAN, specjalizuje się w historii Polski XX w.

Krzysztof Ruchniewicz – prof. dr hab., dyrektor i kierownik Katedry Historii Najnowszej w Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego, badacz historii Niemiec i stosunków polsko-niemieckich w XX w.

Magdalena Semczyszyn – dr, historyk, pracuje w Oddziale IPN w Szczecinie, zajmuje się m.in. historią Kresów Wschodnich i problematyką mniejszości narodowych w PRL.

Pomocnik Historyczny „Z Kresów na Kresy” (100111) z dnia 12.09.2016; Wstęp; s. 5
Reklama