Pomocnik Historyczny

Nauka ze Wschodu

Repatriacja lwowskich uczonych

Prof. Hugo Steinhaus, wielki matematyk, przeniósł się ze Lwowa do Wrocławia, fot. z 1963 r. Prof. Hugo Steinhaus, wielki matematyk, przeniósł się ze Lwowa do Wrocławia, fot. z 1963 r. Tadeusz Rolke / Agencja Gazeta
Polscy akademicy przyjechali z Kresów w czterech transportach kolejowych.
Prof. Ludwik Hirszfeld, światowej sławy serolog, kolejny lwowski uczony w powojennym Wrocławiu, fot. z 1933 r.Narodowe Archiwum Cyfrowe Prof. Ludwik Hirszfeld, światowej sławy serolog, kolejny lwowski uczony w powojennym Wrocławiu, fot. z 1933 r.

Kresowy potencjał. Na Kresach Wschodnich II RP funkcjonowało sześć uczelni wyższych. Największą był Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie, którego kadra liczyła 169 profesorów, 179 samodzielnych pracowników naukowych i 478 pomocniczych. Tuż przed wybuchem wojny nauki pobierało u nich 9,5 tys. studentów, co czyniło z UJK największą uczelnię w kraju (na Uniwersytecie Warszawskim studiowało 9,1 tys. osób).

Niemal równie sławna Politechnika Lwowska była trzykrotnie mniejsza i w 1938 r. mogła się pochwalić liczbą 3,6 tys. studentów, którzy uczęszczali na wykłady, 70 profesorów, 18 docentów habilitowanych oraz ponad 300 asystentów. Trzeci w tej klasyfikacji Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie zapewniał możliwość pobierania nauki 3,1 tys. osób. Zatrudniał 84 profesorów, 39 docentów habilitowanych i 245 asystentów.

Poza wielką trójką status uczelni wyższej miały jeszcze Akademia Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie, Akademia Handlu Zagranicznego we Lwowie oraz prywatna Szkoła Nauk Politycznych w Wilnie, działająca przy Instytucie Naukowo-Badawczym Europy Wschodniej. Na Kresach działały też inne placówki naukowo-badawcze, m.in. Instytut Gospodarczy Ziem Wschodnich, który zatrudniał ok. 60 naukowców, a w jego radzie zasiadali prof. Franciszek Bujak i prof. Stanisław Grabski.

Wojenne spustoszenie. Wedle danych GUS z 1938 r. liczba naukowców z tytułem profesorskim przekroczyła w Polsce 700 osób, a prawie połowę z nich zatrudniały uczelnie na Kresach. Okupacja sowiecka, a potem niemiecka dokonały w tym środowisku spustoszenia. Zapowiedzią nadciągającej rzezi stał się mord w Katyniu na polskich oficerach, wśród których znalazło się 44 pracowników akademickich. Po wkroczeniu wojsk III Rzeszy do Lwowa przeprowadzono aresztowania wśród kadry naukowej wyższych uczelni.

Pomocnik Historyczny „Z Kresów na Kresy” (100111) z dnia 12.09.2016; Osiedlenie; s. 94
Oryginalny tytuł tekstu: "Nauka ze Wschodu"
Reklama