Pomocnik Historyczny

Wędrówki Ossolineum

Obecna siedziba Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu Obecna siedziba Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu Dariusz Zaród / EAST NEWS
Pozyskanie zbiorów Zakładu im. Ossolińskich było wielkim wydarzeniem, ale i zawodem. Związek Sowiecki zgodził się oddać jedynie 30 proc. polskich zasobów.
Budynek Biblioteki Ossolineum we Lwowie, fot. z 1972 r.Danuta B. Łomaczewska/EAST NEWS Budynek Biblioteki Ossolineum we Lwowie, fot. z 1972 r.

W okresie międzywojennym. Zakład im. Ossolińskich pod względem wielkości i jakości zbiorów zajmował po Bibliotece Jagiellońskiej drugie miejsce w kraju. Został powołany jako fundacja w 1817 r. przez Józefa Maksymiliana Ossolińskiego – pisarza, bibliofila, działacza politycznego, który uważał za patriotyczny obowiązek w czasach zaborów gromadzenie pamiątek związanych z polską kulturą. Wyznaczył on fundacji roczny dochód z dóbr dziedzicznych w wysokości 6 tys. zł reńskich. W skład fundacji weszło także Muzeum Lubomirskich z cennymi kolekcjami malarstwa, zbiorów numizmatycznych i grafik. Do najcenniejszych należały niemal cała spuścizna Juliusza Słowackiego, rękopisy Aleksandra Fredry, Wincentego Pola, Adama Asnyka, starodruki od XV do XVIII w., dziewiętnastowieczne i dwudziestowieczne czasopisma. W 1939 r., w związku z zawieruchą wojenną, rodzina Tarnowskich przekazała Ossolineum w depozyt rękopis „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza.

W II RP zakład intensywnie rozwijał działalność wydawniczą. W 1932 r. zaczęto serię „Biblioteka Narodowa” (odkupioną od krakowskiej spółki), która stała się silną marką i najrzetelniejszą edytorsko kolekcją dzieł literatury polskiej i obcej.

Podczas okupacji sowieckiej i niemieckiej. Po zajęciu Lwowa w 1939 r. przez Związek Sowiecki dyrektorem zakładu został Jerzy Borejsza, przedwojenny komunista, bezskutecznie usiłujący walczyć o pozostawienie Ossolineum w dotychczasowym kształcie. Rosjanie pozwolili jedynie na działalność biblioteki, włączając ją do Lwowskiej Filii Biblioteki Akademii Nauk USRR. Drukarnię i wydawnictwo znacjonalizowano, a muzeum Lubomirskich zlikwidowano, dzieląc zbiory między kilka lwowskich muzeów.

Pomocnik Historyczny „Z Kresów na Kresy” (100111) z dnia 12.09.2016; Osiedlenie; s. 96
Reklama