Pomocnik Historyczny

Konspiratorzy i uciekinierzy

Konspiratorzy i uciekinierzy

Ppłk Anatol Sawicki, dowódca Okręgu Lwów AK na Dolnym Śląsku, fot. po aresztowaniu przez UB w 1948 r. Ppłk Anatol Sawicki, dowódca Okręgu Lwów AK na Dolnym Śląsku, fot. po aresztowaniu przez UB w 1948 r. AN
Wyjazd na Ziemie Zachodnie bywał ostatnią szansą wymknięcia się z rąk bezpieki.
Kpt. Bronisław Żeglin, dowódca Okręgu Tarnopol AK na Dolnym Śląsku, fot. przedwojennaAN Kpt. Bronisław Żeglin, dowódca Okręgu Tarnopol AK na Dolnym Śląsku, fot. przedwojenna

Rozkaz ewakuacji. „Polacy! W związku z wyjazdem na zachód pamiętajcie o tym, że cała Polska jest w szponach czerwonego kata, który za wszelką cenę chce narzucić swój ustrój komunistyczny” – ostrzegała wydrukowana przez podziemie instrukcja, kolportowana wśród ludzi wiezionych z Polski wschodniej na tzw. Ziemie Odzyskane. Komendant Obszaru Lwowskiego organizacji Nie, sformowanej na bazie struktur AK, płk Jan Władyka, ps. Janina, przygotowywał plany ewakuacji podwładnych.