Pomocnik Historyczny

Posługa potrzebna od zaraz

Sytuacja religijna po przesiedleniach

Grupa zakonnic na ulicach Gdańska, 1957 r. Grupa zakonnic na ulicach Gdańska, 1957 r. Eustachy Kossakowski / Forum
Konfesyjna historia Ziem Zachodnich.

Przesiedlenia wiernych. Przed wybuchem II wojny światowej na ziemiach niemieckich przypadłych po jej zakończeniu Polsce dominował protestantyzm, głównie Kościół ewangelicko-augsburski (luterański). Skupiał zdecydowaną większość ludności, w tym (na Warmii i Mazurach oraz Śląsku Opolskim) wiernych polskiego pochodzenia i nierzadko mówiących po polsku. Zmiana granic polskich i niemieckich spowodowała odwrócenie sytuacji religijnej. Protestantów zastąpili rzymskokatolicy, głównie zza Buga.

Reklama
Reklama