Pomocnik Historyczny

Studium przypadku: Ełk

Rynek w Lycku (Ełku), lata 30. Rynek w Lycku (Ełku), lata 30. Ullstein Bild / BEW
Wymiana ludności w Prusach Wschodnich.
Siegfried Lenz, niemiecki pisarz urodzony w Ełku, literacko rozsławił miasto, fot. z 1959 r.AKG Images/BEW Siegfried Lenz, niemiecki pisarz urodzony w Ełku, literacko rozsławił miasto, fot. z 1959 r.

Na pograniczu. W 1945 r. w historii Ełku zmieniło się wszystko. Miasteczko już od dawna nie leżało – jak pisał urodzony w nim w 1926 r. Siegfried Lenz – „na tyłach historii”, lecz w samym epicentrum wydarzeń, które rozpoczęły się hitlerowską agresją na Polskę 1 września 1939 r.

W przypadku przedwojennego Ełku (czy też szerzej: Mazur) mamy do czynienia z dwoma rodzajami pograniczności: przestrzenną oraz kulturową.

Pomocnik Historyczny „Z Kresów na Kresy” (100111) z dnia 12.09.2016; Osiedlenie; s. 104
Reklama