Pomocnik Historyczny

Od terra incognita do terra integrata

Od terra incognita do terra integrata

Młode matki na spacerze, Szczecin, maj 1957 r. Młode matki na spacerze, Szczecin, maj 1957 r. Wojciech Plewiński / Forum
Nadal zdewastowane i zaniedbane Ziemie Odzyskane odkryto ponownie po 1956 r. Przemianowano je na Zachodnie i Północne, dowartościowano i spróbowano włączyć w krwiobieg całego kraju. Na dobre i złe.
ZielnikZbiory Tomasza Kuby Kozłowskiego/Archiwum prywatne Zielnik

Sedno Ziem Odzyskanych. Zreasumujmy. Bezpośrednio po II wojnie światowej tzw. Ziemie Odzyskane, ich utrzymanie i zagospodarowanie, stanowiły jedno z najważniejszych wyzwań ówczesnych władz. Legitymizowały je, uzasadniały konieczność sojuszu ze Związkiem Sowieckim, były paliwem nastrojów antyniemieckich. Choć zniszczone, to dzięki i tak lepszej infrastrukturze niż w reszcie kraju dawały potężny zastrzyk modernizacyjny. Umożliwiły przesiedlenie rodaków zarówno z utraconych Kresów, jak i przepełnionej Polski dawnej.

Reklama
Reklama