Pomocnik Historyczny

Autorzy

Rekruci przysięgają na 100 mm haubicę wz. 1914/19; uroczystości 3 Maja w Krakowie, 1936 r. Rekruci przysięgają na 100 mm haubicę wz. 1914/19; uroczystości 3 Maja w Krakowie, 1936 r. Narodowe Archiwum Cyfrowe
Mieszkańcy Biłgoraja przekazują wojsku – ufundowany przez siebie – ciężki karabin maszynowy Browning wz. 1930 na biedce piechoty, 1938 r.Narodowe Archiwum Cyfrowe Mieszkańcy Biłgoraja przekazują wojsku – ufundowany przez siebie – ciężki karabin maszynowy Browning wz. 1930 na biedce piechoty, 1938 r.

Norbert Bączyk – historyk wojskowości, redaktor naczelny miesięcznika „Wozy Bojowe Świata”.

Adam Buława – dr, adiunkt w Instytucie Nauk Historycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, dyrektor Muzeum Wojska Polskiego.

Przemysław Gasztold-Seń – dr, pracownik Biura Badań Historycznych IPN.

Jerzy Gruszczyński – redaktor naczelny miesięcznika „Lotnictwo Aviation International”.

Adam Jarski – pracownik Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, właściciel wydawnictwa AJ-Press.

Andrzej Kiński – redaktor naczelny miesięcznika „Wojsko i Technika”.

Kazimierz Kraj – dr, pracownik Instytutu Bezpieczeństwa i Spraw Międzynarodowych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu.

Krzysztof Kubiak – prof. dr hab., pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Krajów Europy Północnej na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Wojciech Mazur – dr historii, pracownik Instytutu Studiów Międzykulturowych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wojciech Morawski – prof. dr hab., kierownik Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Jarosław Pałka – dr, pracuje w Archiwum Historii Mówionej prowadzonym przez Dom Spotkań z Historią i Ośrodek Karta.

Łukasz Przybyło – dr, historyk wojskowości.

Tomasz Targański – historyk i publicysta.

Juliusz S. Tym – płk prof. dr hab., dyr. Instytutu Strategii Wojskowej Wydziału Wojskowego Akademii Sztuki Wojennej.

Dziennikarze POLITYKI
Marek Henzler, Tadeusz Zawadzki

Rysunki uzbrojenia
Krzysztof Haładaj, Jacek Krzewiński

Pomocnik Historyczny „Polska broń” (100113) z dnia 06.11.2016; Wstęp; s. 5
Reklama